Investor relations

Fram Skandinavien AB, publ (Fram^) har sedan oktober 2017 sin B-aktie noterad för handel på Nasdaq First North. På den här sidan hittar du finansiella rapporter, nyheter, och annan viktig information om fram^ (Fram Skandinavien AB, publ) och Fram^-aktien. Prenumerera på vår sida för att ta del av de senaste uppdateringarna om fram^.

Pressmeddelanden

Kalendarium

Bolagsstyrning

Ledningsgrupp

Styrelse

Investeringskommitté

Ägarstruktur

Ägande per den 11 Oktober 2017
Aktieägare Antal A-aktier Antal B-aktier Röster, % Kapital, %
Norsel Industries * 50 250 958 500 48,38% 40,35%
Duy Anh Vu 7 500 117 000 6,36% 4,98%
Max Bergman 0 132 000 4,54% 5,48%
Hans Tiedemann 0 80 000 2,65% 3,20%
Johan De Geer 0 53 750 1,78% 2,15%
Lars-Henrik Friis Molin 0 50 000 1,66% 2,00%
Mikael Steinbach (inkl. närstående) 0 50 000 1,66% 2,00%
Stina Andersson 0 40 000 1,32% 1,60%
Tomas Billing 0 25 000 0,83% 1,00%
Frederick Smith 0 7 500 0,25% 0,30%
Övriga Aktieägare 0 923 500 30,58% 36,94%
Summa 57 750 2 442 250 100,00% 100,00%
* Norsel Industries ägs av Christopher Beselin Brinkeborn
** Inkl. närstående

Information Nasdaq First North

First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq OMX. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på First North regleras av First North regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North är mer riskfylld än en placering i ett börsnoterat bolag. Alla företag vars aktier handlas på First North har en certifierad rådgivare som övervakar bolagets överensstämmelse med First Norths regler om information till marknaden och investerare.

Certified Adviser

Mangold Fondkommission AB tel: +46 8-503 015 50

Kontakt - Investor relations

Stefan Di Rolfo
CFO & Investor relations