bg
Fram Skandinavien AB
0.0
Currency in SEK
Last change
0.00 (0%)
Traded Volume
0
Total Market Cap
0
Year change
0
09 JAN 2018, 23:29

fram^ - Investor Relations

Här finner du finansiell information om fram^ såsom rapporter, nyheter, regulatoriska pressmeddelanden och information kring aktien.
Tveka inte att höra av dig med förslag eller funderingar. Om du inte redan är mottagare av våra IR-nyheter – fyll gärna i din epostadress och håll dig uppdaterad!

Finansiell översikt

Q4-2017 Q4-2016 2017 2016 2015
Intäkter 4 210 2 336 12 122 7 968 2 207
Tillväxt (year-on-year) 80,2% - 52,1% 261%
EBIT före jämförelsestörande poster 312 62 1 107 1 104 83
EBIT % före jämförelsestörande poster 7,4% 2,7% 9,1% 12,7% 3,8%

Pressmeddelanden

Investeringskommittén i Fram^ har fattat investeringsbeslut om att expandera online marketplace för försäkringar & finansiella konsumentprodukter (”Smartbuddy”) till Sri lanka Regulatorisk Publicerat
22 Mar 2018
Fram^ har genomfört riktad nyemission av aktier om 20 MSEK för snabbare geografisk expansion i Sydostasien Regulatorisk Publicerat
28 Feb 2018
Fram Skandinavien (publ) offentliggör delårsrapport oktober - december 2017 Regulatorisk Publicerat
31 Jan 2018
Välkommen till investerarträff i Fram Skandinavien AB Publicerat
28 Dec 2017
Fram^ slutför förvärvet av Carmudi Vietnam Regulatorisk Publicerat
28 Dec 2017
Investeringskommittén i Fram^ har fattat investeringsbeslut om att starta en online marketplace för försäkring & finansiella konsumentprodukter i fjärde kvartalet av 2017 Regulatorisk Publicerat
30 Nov 2017
Fram^ ingår avtal om förvärv av ledande vietnamesisk car classifieds platform, Carmudi Vietnam Regulatorisk Publicerat
17 Nov 2017
Fram signerar koreanskt e-handelsavtal motsvarande 30% av fjolårets årsomsättning Regulatorisk Publicerat
27 Okt 2017
Fram Skandinavien (publ) offentliggör delårsrapport juli-september 2017 Regulatorisk Publicerat
26 Okt 2017
Fram Skandinavien AB (publ) godkända för handel på Nasdaq First North Regulatorisk Publicerat
26 Okt 2017
Fram Skandinaviens spridningsemission tecknades till 145,8 MSEK vilket motsvarar 748 procent av erbjudandet Regulatorisk Publicerat
05 Okt 2017
Fram Skandinavien (publ) offentliggör ledningsförändring Regulatorisk Publicerat
29 Sep 2017
Fram Skandinavien offentliggör investeringsmemorandum med anledning av nyemission riktad till allmänheten i samband med dess planerade listning på Nasdaq First North Regulatorisk Publicerat
19 Sep 2017
Fram Skandinavien (publ) offentliggör halvårsrapport för första halvåret 2017 Regulatorisk Publicerat
29 Aug 2017

IPO 2017

Fram Skandinavien AB, publ (Fram^) har sedan oktober 2017 sin B-aktie noterad för handel på Nasdaq First North. På den här sidan hittar du finansiella rapporter, nyheter, och annan viktig information om fram^ (Fram Skandinavien AB, publ) och Fram^-aktien. Prenumerera på vår sida för att ta del av de senaste uppdateringarna om fram^.

Finansiell kalender

Årsredovisning 2017 18 Apr 2018
Delårsrapport januari – mars 2018 26 Apr 2018
Årsstämma 11 Maj 2018
Delarsrapport april - juni 2018 26 Juli 2018
Delarsrapport juli - sep 2018 24 Okt 2018

Bolagsstyrning

Ledningsgrupp

Styrelse

Investeringskommitté

Ägarstruktur

Ägande per den 31 december 2017
Aktieägare Antal A-aktier Antal B-aktier Andel kapital % Andel röster %
Norsel Industries * 50 250 946 000 39,85% 47,97%
Avanza Pension 0 188 487 7,54% 6,24%
Max Bergman 0 137 000 5,48% 4,54%
Vu Anh Duy 7500 117 000 4,98% 6,36%
Nordnet Pensionsförsäkring 0 109 866 4,39% 3,64%
Johan De Geer 0 53 750 2,15% 1,78%
Lars-Henrik Friis Molin 0 50 000 2% 1,66%
Mikael Steinbach (inkl. närstående) 0 42 500 1,7% 1,41%
Stina Andersson 0 40 000 1,6% 1,32%
Per Larsson 0 35 072 1,4% 1,16%
Summa 57 750 2 442 250 100,00% 100,00%
* Norsel Industries ägs av Christopher Beselin Brinkeborn
** Inkl. närstående

Information Nasdaq First North

First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq OMX. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på First North regleras av First North regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North är mer riskfylld än en placering i ett börsnoterat bolag. Alla företag vars aktier handlas på First North har en certifierad rådgivare som övervakar bolagets överensstämmelse med First Norths regler om information till marknaden och investerare.

Certified Adviser

Mangold Fondkommission AB tel: +46 8-503 015 50

Kontakt - Investor Relations

Stefan Di Rolfo
CFO & Investor Relations